Software - Hulp en veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen en verwijzingen naar veelgestelde vragen over de software van Zwijsen.

Staat uw vraag er niet tussen?

Voor administratieve of technische vragen kunt u gebruikmaken van het helpdesk software formulier of bellen met 013 - 583 88 88. Toets vervolgens 1 in het keuzemenu. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 17.30 uur.

Vragen die het meest gesteld worden

Waar kan ik inloggen voor de Leerlingsoftware Veilig leren lezen Thuis?

Via http://thuis.veiliglerenlezen.nl kunt u met de inloggegevens, die u van de leerkracht van groep 3 heeft gekregen, starten met het programma.

Hoe kan ik de Toetssite koppelen aan Parnassys?

U kunt een koppeling realiseren tussen de Zwijsen Toetssites en Parnassys zodat u geen gegevens dubbel hoeft in te voeren. Om deze koppeling te activeren dient u in Parnassys onder beheer de koppeling van Zwijsen af te nemen. U gaat in Parnassys naar Beheer – Koppelingen – Zwijsen – Afnemen – OK. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Daarnaast dient u in de Zwijsen Leerkrachtmodule de koppeling te activeren. Dit kunt u als volgt doen: Ga in de Leerkrachtmodule naar Algemeen beheer – Leerlingvolgsysteem – Kies Parnassys – Zet het vinkje LVS actief en zorg dat de Brin-code juist is ingevuld – Klik op opslaan.

De koppeling zal direct actief zijn. U dient een nieuwe toetsinvoer te doen of een oude toets te wijzigen voordat toetsresultaten via de koppeling naar Parnassys worden verzonden.

Hoe kan ik een leerling met software voor een andere groep laten werken?

U kunt leerlingen uit andere jaargroepen koppelen aan de software van een andere jaargroep. Dit kan als een leerling met een ander aanbod werkt en nog software van een voorgaand jaar gebruikt.

U kunt dit doen door in de Zwijsen Leerkrachtmodule de betreffende leerling(en) te koppelen aan deze software. Dit doet u als volgt: U gaat in de Zwijsen Leerkrachtmodule naar – Programmabeheer – Klik vervolgens op Koppelingen – Selecteer de groep en het betreffende programma – Druk op ‘Wijzigen’ en zet de vinkjes bij de betreffende leerlingen bij de betreffende programma’s .

Een leerling staat wel in Basispoort, maar niet in de Leerkrachtmodule.

Er kunnen 3 verschillende oorzaken zijn:

1) Er moet in de Zwijsen Leerkrachtmodule nog een handmatige match uitgevoerd worden om de leerlingen definitief te importeren. Hierop wordt u in de Leerkrachtmodule geattendeerd door een rode waarschuwingsbalk bovenin ieder scherm, en door de extra optie Matchen bij Groepsbeheer - Leerlingen en groepen. Na het uitvoeren van de match zullen alle leerlingen weer in de Leerkrachtmodule staan.

2) De missende leerlingen hebben een jaargroep/leerjaar dat afwijkt van de rest van de groep. Controleert u in uw LAS bij de betreffende leerlingen of zij wel het juiste jaargroep/leerjaar hebben en corrigeert u dat indien nodig. De eerstvolgende nacht zal de leerling ook in de leerkrachtmodule zichtbaar worden. Wanneer u in de leerkrachtmodule onder het overzicht van de betreffende groep klikt op de hyperlink 'Importeer meer leerlingen uit deze groep', dan ziet u verschillende aanvinkvakjes van verschillende groepen. De groep bevat leerlingen met alle jaargroepkenmerken waarvoor hier aanvinkvakjes worden aangeboden. Hier kunt u dus uit afleiden of er leerlingen in de groep zitten met een verkeerd jaargroepkenmerk. Dit betreft dan hoogstwaarschijnlijk de leerlingen die u mist.

3) Er is iets mis gegaan in de synchronisatie tussen de leerkrachtmodule en Basispoort. Geeft u alstublieft bij ons aan wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd in Basispoort, en welke leerlingen uit welke groepen u precies mist. Wij zullen het probleem dan proberen te verhelpen.

Software waar ik niet meer mee werk staat nog in Basispoort.

Controleer in Zwijsen Licentieregie of de software die u niet meer gebruikt al is opgezegd. Indien dit niet het geval is kan de beheerder deze software opzeggen. Online licenties hebben een looptijd van een jaar. Zegt u een licentie op, dan loopt deze door tot het einde van het lopende schooljaar, waarna deze automatisch stopt. LET OP: u dient oude software voor 30 juni van het lopende schooljaar op te zeggen.

Als oude software al is opgezegd en is gestopt, heeft u nog een jaar inzage in de behaalde resultaten. Daardoor blijft de software nog tot het eind van het schooljaar na de opzegging zichtbaar in Basispoort.

Een ouder heeft de mail voor de thuissoftware niet gehad.

Het kan zijn dat het e-mailadres niet juist is ingevoerd in de Leerkrachtmodule. Controleer dit als volgt: Ga in de Leerkrachtmodule naar Groepsbeheer – E-mail adressen ouders – Kies de naam van het kind – Druk op wijzig en voer het e-mailadres opnieuw in.

In sommige gevallen, met name bij Hotmail.com e-mailadressen, komt het voor dat de e-mail vanuit het systeem niet aan komt. Vraagt u dan aan de ouder of hij/zij nog een ander e-mail adres heeft, bijvoorbeeld een Gmail. Mocht dit niet het geval zijn, stuurt u dan een mail naar software@zwijsen.nl

Deel met anderen

Geen support cd-rom software

Voor de cd-rom software is de helpdeskondersteuning komen te vervallen. Wel kunt u kijken of u het antwoord op uw vraag vindt bij de veelgestelde vragen op de pagina: Geen support cd-rom software

Brochure online software

In deze brochure hebben wij de mogelijkheden van onze online software voor u op een rij gezet. Zo kunt u snel en eenvoudig aan de slag.

 Brochure online software Zwijsen