Websites

Hieronder vindt u een overzicht van de websites van onze methoden en gelieerd aan Zwijsen.

De Trek, geschiedenismethode
www.detrek.nl

De Zaken van Zwijsen, digibordmethoden voor de zaakvakken www.dezakenvanzwijsen.nl

Estafette Nieuw, methode voor leesonderwijs
www.estafette-lezen.nl

Ik & Ko, methode voor taal en gecijferdheid
www.ikenko.nl

Maak je eigen boek met Kinderschrijflab
www.kinderschrijflab.nl

Alle kinderboeken van Nederland bij elkaar, met leesbevorderingstips
www.landvanlezen.nl

Software voor het digibord
www.leerkrachtassistent.nl

Leesserie, maakt vrij lezen leuk en zinvol
www.leeskwartier.nl

Paul van Loon promoot lezen!
www.leesmetpaulvanloon.nl

Lezen in beeld, methode voor leesonderwijs
www.lezeninbeeld.nl

Pennenstreken, methode voor schrijfonderwijs
www.pennenstreken.nl

Puk & Ko, vroege en voorschoolse educatie
www.pukenko.nl

Schatkist, methode voor taalontwikkeling en gecijferdheid
www.schatkist.nl

Taal in beeld - Spelling in beeld en Taalmaker, methode voor taalonderwijs
www.taalinbeeld.nl

Uk & Puk, activiteiten voor kinderen van 0 tot 4 jaar, speciaal voor kindercentra
www.ukpuk.nl

Veilig leren lezen, methode voor leesonderwijs www.veiliglerenlezen.nl

Wizwijs - methode voor rekenonderwijs
www.wizwijs.nl

Zin in taal - Zin in spelling, methode voor taalonderwijs
www.zinintaal.nl

De leukste site over leesbevordering!
www.zoleukislezen.nl

Zwart op wit, methode voor schrijfonderwijs
www.zwartopwit-schrijven.nl

Platform voor ouders over leren lezen
www.zwijsenouders.nl

 

Deel met anderen